Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2019

shitsuri
17:16
Reposted fromkicikitka kicikitka viaazazel azazel
shitsuri
17:15
7675 36da 400
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaazazel azazel
shitsuri
17:14
7848 b17e 400
Reposted fromhagis hagis viaazazel azazel
shitsuri
17:14
9493 e379
Reposted fromstrangeee strangeee viaazazel azazel
shitsuri
17:13
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaazazel azazel
shitsuri
17:13
7262 a961 400
Reposted fromcontigo contigo viaazazel azazel
shitsuri
17:13
6683 71af 400
Reposted fromzciach zciach viaazazel azazel
shitsuri
17:11
0436 15cb 400
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaazazel azazel
shitsuri
17:10
Wiem, że już nigdy nie będziemy razem, więc dlaczego wciąż rodzą się słowa w mojej głowie, które wzywają cię do powrotu? Dlaczego stale wiążę swoje plany życiowe z tobą?
— Peter Alexander McWilliams
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaazazel azazel
shitsuri
17:10
6536 5982 400
Reposted fromfungi fungi viaazazel azazel
shitsuri
17:10

Żeby wszystkie kule na świecie
trafiły we mnie,
toby już nie mogły trafić w nikogo.
I żebym umarła tyle razy,
ile jest ludzi na świecie,
żeby oni nie musieli już umierać,
nawet Niemcy.
I żeby ludzie wcale nie wiedzieli,
że ja umarłam za nich,
żeby nie było im smutno.

Anna Świrszczyńska "Czternastoletnia sanitariuszka myśli zasypiając"

— za: https://tiny.pl/t18dv
Reposted fromzielono zielono viaazazel azazel
shitsuri
17:10
6565 42c2 400
Reposted frommiststueck miststueck viaazazel azazel
shitsuri
17:10
6500 bdad 400
Reposted fromnyaako nyaako viaazazel azazel
shitsuri
17:09
7898 012f
Reposted fromGIFer GIFer viaazazel azazel
shitsuri
17:09
Przepraszam, że kiedykolwiek Ci się przydarzyłam 
— Martwy lis
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaazazel azazel
shitsuri
17:09
5875 55b3 400
Reposted fromrubinek rubinek viaazazel azazel
shitsuri
17:09
Chciałabym być władcą swoich emocji. Po prostu powiedzieć sobie: nie stresuj się tym, to nie ma znaczenia. Ale nie, wtedy muszę zacząć martwić się więcej.
Reposted fromchangecolour changecolour viaazazel azazel
shitsuri
17:08
4990 0563 400
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaazazel azazel
shitsuri
17:08
4973 b0d4 400
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness viaazazel azazel
shitsuri
17:08

Są chwile, kiedy człowiek jest tak zdołowany psychicznie, że nie potrafi wydobyć z siebie słowa.

— Nicholas Sparks
Reposted fromkrn krn viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl