Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2019

shitsuri
00:07
5318 25bf 400
Reposted fromnebthat nebthat viaMaryiczary Maryiczary
shitsuri
00:05
4112 c991 400
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viaazazel azazel
shitsuri
00:05
8538 4ba9 400
Reposted fromgrobson grobson viaazazel azazel

March 28 2019

14:43
0490 ed30 400
Reposted fromwestwood westwood vialaparisienne laparisienne
shitsuri
14:43
5922 63c7 400
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
shitsuri
14:42
5364 e109 400
Reposted fromnyaako nyaako viaMigotliwa Migotliwa
shitsuri
14:42
Czego nie można kupić za pieniądze i dlaczego? Uczuć. Jakichkolwiek uczuć, które żywimy do drugiego człowieka bądź które są wyłącznie wewnątrz nas. Za pieniądze nie kupisz miłości, bo ona musi narodzić się sama. Szczęścia, bo je się po prostu w życiu ma. Przyjaźni, bo ona się wykształca z biegiem czasu. Zdrowia, bo nie jest to w żaden sposób możliwe. Radości, bo mało rzeczy przestaje człowieka z biegiem czasu cieszyć. Szacunku, bo zależy od nas samych. Empatii, bo ją się po prostu ma, a nie zdobywa. Rodziny, bo samemu trzeba ją zbudować. Czasu, bo nie ma takiego sposobu, by przywrócić utracony i przedłużyć dobiegający końca.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
12:20
7549 d2c7 400
Reposted frommemq memq vialaparisienne laparisienne
shitsuri
12:20
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viapunisher punisher
shitsuri
12:20
5582 bd87 400
Reposted fromyikes yikes viapunisher punisher
shitsuri
12:19
2755 d251
nailed it!
Reposted fromKane1337 Kane1337 viapunisher punisher
shitsuri
12:18
8010 a123 400
Reposted frompunisher punisher
shitsuri
12:17
Trzy sekundy to niewiele czasu, ale kiedy patrzy się komuś prosto w oczy, wystarczą, by złożyć niemą obietnicę. 
— Renée Carlino - "Zanim zostaliśmy nieznajomymi"
Reposted fromlovvie lovvie
12:17
3659 1d2c 400
shitsuri
12:16
5120 0237
Reposted fromtichga tichga viainsanedreamer insanedreamer
12:16
shitsuri
12:16
Boisz się, że coś jest nie tak, bo nie może Cię spotkać nic dobrego.
— TY
Reposted fromresort resort viasmutnazupa smutnazupa

March 27 2019

shitsuri
21:41
5722 ca76 400
lovely, oh so lovely.
shitsuri
18:27
3155 41fa 400
Reposted fromrisky risky vianotyourstrawberry notyourstrawberry
shitsuri
18:26
9431 231d 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl