Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

shitsuri
23:46
4863 d037 400
Reposted fromhagall hagall viaazazel azazel
shitsuri
23:45
Pomocy...
Reposted fromMartwa13 Martwa13 viaazazel azazel
shitsuri
23:45
2884 c291 400
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viaazazel azazel

October 16 2018

shitsuri
18:28
5158 5503 400
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne
shitsuri
18:27
shitsuri
18:27
7910 e716 400
Reposted fromiwantmagic iwantmagic vialaparisienne laparisienne
shitsuri
18:26
2595 4de0 400
Reposted fromsosna sosna viaKokosem Kokosem
shitsuri
18:25
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
shitsuri
18:24
4701 dc14 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaazazel azazel
shitsuri
18:24
am I born to be alone?
— 19:16
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viaazazel azazel
shitsuri
18:24
Bolesne jest tracić wszystko, w co się wierzyło
— Marek Hłasko, "Bohaterowie są znużeni"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaazazel azazel
shitsuri
18:24
czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
Reposted fromurwisko urwisko viaazazel azazel
shitsuri
18:24

Skoro jest tak świetnie, dlaczego nie jest dobrze?

— Ignacy Karpowicz "Balladyny i romanse"
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viaazazel azazel
shitsuri
18:24
8826 fb79 400
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaazazel azazel
shitsuri
18:23
4273 2e55 400
Reposted fromhagall hagall viaazazel azazel
shitsuri
18:23
9643 b83e 400
Reposted fromnoone97 noone97 viaazazel azazel
shitsuri
18:23

Lubię jesień… Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.

— Paweł Pollak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaazazel azazel
shitsuri
18:22
Nie zawsze znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaazazel azazel
shitsuri
18:22
0174 86f9 400
Reposted fromDavyJones DavyJones viaazazel azazel
shitsuri
18:22
4360 66aa 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl