Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2018

shitsuri
17:32
2976 63fb 400
Reposted fromyouthless youthless viaazazel azazel
shitsuri
17:31
Za dużo tego. To tak, jakbym miała w głowie kawałki szkła. Przez cały czas. Rozumiesz?
— Jak tu żyć ?
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaazazel azazel
shitsuri
17:31
9993 37c4 400
NOPE.
Reposted fromnutt nutt viaazazel azazel
shitsuri
17:31
1768 be78 400
Reposted fromOnetreeinabyss Onetreeinabyss viaazazel azazel
shitsuri
17:31
4489 605f 400
shitsuri
17:21
6974 363a 400
Reposted fromsilv silv viaazazel azazel

October 10 2018

shitsuri
13:36
4269 5954 400
Reposted fromverronique verronique viaazazel azazel
shitsuri
13:35
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viaazazel azazel
shitsuri
13:35
Wszystko, co napisałem, jest związane jak najściślej z tym, co przeżyłem wewnętrznie.
— Henryk Ibsen
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaazazel azazel
shitsuri
13:35
Chyba nikt z nas nie jest tak silny jakby chciał
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve viaazazel azazel
shitsuri
13:34
Hubert Solczyński
Reposted fromcorvax corvax viaazazel azazel

October 09 2018

shitsuri
20:15
9581 5976 400
Reposted fromoohh oohh viaazazel azazel
shitsuri
20:15
Jakże będę umierać, kiedy nie żyłam ja wcale?
— Maria Kuncewiczowa - Cudzoziemka.
Reposted fromnutt nutt viaazazel azazel
shitsuri
20:15
Życie ciągle odwraca naszą uwagę: nawet nie mamy czasu zorientować się od czego.
— Franz Kafka.
Reposted fromnutt nutt viaazazel azazel
shitsuri
20:14
8139 4809 400
Reposted fromdarkanes darkanes viaazazel azazel
20:14
7252 fb55

4gifs: When you wake up and remember you don’t have to go to work today.

Reposted fromKathleenWhen KathleenWhen viaazazel azazel
shitsuri
20:14
3460 119f 400
Reposted fromlostinspace lostinspace viaazazel azazel
shitsuri
20:13

Czy bardziej cierpi ten, kto czeka zawsze, 

czy ten, kto nigdy nie czekał nikogo?

Gdzie kończy się tęcza,

w twojej duszy czy na horyzoncie?

— Pablo Neruda - "Księga pytań"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaazazel azazel
shitsuri
20:12

mathurbator:

me: *laughs at something*

me: ok back to suffering

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaazazel azazel
shitsuri
20:12
We Change At Night
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl