Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2018

shitsuri
21:19
7225 a3ac 400
Reposted fromfelicka felicka viaMezame Mezame
shitsuri
21:19
shitsuri
21:19
summer chill
Reposted fromcats cats viaBloodEve BloodEve
shitsuri
21:19
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste : “Jesteś taka , jaką chciałam”.
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaBloodEve BloodEve
shitsuri
21:19
To, czego nie wiesz, nie może cię zranić. Wątpliwa maksyma: czasem to, czego nie wiesz, bardzo cię rani.
— Margaret Atwood - "Ślepy zabójca"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaBloodEve BloodEve
shitsuri
21:18
4874 6fc8 400
Paris, France.
Reposted fromcorvax corvax viaMezame Mezame
shitsuri
21:18
8496 2191 400
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaMezame Mezame
shitsuri
21:18
5349 df31 400
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaMezame Mezame
shitsuri
21:17
5172 8a10 400
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaazazel azazel
shitsuri
21:17
W trudnych chwilach warto z kimś po prostu pobyć. Tego się nauczyłam.
— Joanna Brodzik w magazynie "PANI"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaazazel azazel
shitsuri
21:16
0521 557b 400
21:16
4038 fa0b 400
Reposted fromwingedwithdesire wingedwithdesire viaazazel azazel
21:16
4038 fa0b 400
Reposted fromwingedwithdesire wingedwithdesire viaazazel azazel
shitsuri
21:16
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaazazel azazel
shitsuri
21:16
9534 80e9 400
Reposted fromsarazation sarazation viaazazel azazel
shitsuri
21:15
2971 3d42 400
Reposted fromoll oll viaazazel azazel
shitsuri
21:15
 Niektóre stare rany nigdy się nie zabliźniają i krwawią przy najmniejszym nawet zadrapaniu. 
— George R.R. Martin
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaazazel azazel
shitsuri
21:15
8877 d14b 400
i ta mgła, ta mgła...
Reposted fromheatriss heatriss viaazazel azazel
shitsuri
21:15
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaazazel azazel
shitsuri
21:15
5854 68c4 400
Reposted fromthetemple thetemple viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl