Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2018

shitsuri
17:39
8637 b1a0 400
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
shitsuri
17:39
17:38
4460 a2b2 400
Reposted fromkostuchna kostuchna
shitsuri
17:38

Reasons to marry me: We'd eat pizza and listen to good music together and we'd probably fuck 14 times a week and buy too many pets and build pillow forts.

— ❤️
Reposted fromlonely-girl lonely-girl viaatramentovva atramentovva
shitsuri
17:37
shitsuri
17:36
shitsuri
17:36
9627 289d 400
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viaheavencanwait heavencanwait
shitsuri
17:36
Tyle lat
uczyli nas
jak mówić
liczyć
pisać

ale dlaczego wciąż nie potrafimy
widzieć w drugim człowieku dobra
dostrzegać piękna w szczegółach
korzystać z życia
dbać o siebie, o bliskich
pielęgnować uczuć

a przede wszystkim
najzwyczajniej w świecie
kochać


— iyl
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaheavencanwait heavencanwait
shitsuri
17:35
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
shitsuri
17:35
8802 3cf2 400
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
shitsuri
17:34
3853 7633 400
Reposted fromikari ikari viaDagarhen Dagarhen
shitsuri
17:33
Reposted fromRynn Rynn viaDagarhen Dagarhen
shitsuri
17:33
3007 bd6a 400
Reposted fromrenirene renirene viaDagarhen Dagarhen
17:33
Miłość jest wtedy , kiedy nawet jak boli , to i tak wybrałoby się tego samego człowieka.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromdivi divi viaheavencanwait heavencanwait
shitsuri
17:32
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
shitsuri
17:32
4601 2aa8
Reposted fromHypothermia Hypothermia viagruetze gruetze
shitsuri
17:31
Reposted fromFlau Flau viagruetze gruetze
17:31
7042 fce9 400
shitsuri
17:30
Reposted fromPoranny Poranny viagruetze gruetze
shitsuri
17:29
3347 5650 400
Reposted fromarancione arancione vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl