Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2018

shitsuri
17:57
shitsuri
17:57
1356 224f 400
shitsuri
17:56
2469 8123 400
Reposted fromparkaboy parkaboy viagdziejestola gdziejestola
shitsuri
17:56
- Nie da się wymazać z pamięci tego, co się wydarzyło, ale można nauczyć się z tym żyć. - To właśnie robię. - Mylisz się. Ty ciągle uciekasz. Ale pewnego dnia przeszłość i tak cię dogoni, a wtedy będziesz musiała spojrzeć jej w oczy.
— Martyna Senator - "Z popiołów"
shitsuri
17:56
I exist in two places.
Here, and where you are.
— Margaret Atwood
shitsuri
17:54
shitsuri
17:53
4487 4223 400
shitsuri
17:52
6826 1225 400
Reposted fromZircon Zircon viaMakeMePurr MakeMePurr
shitsuri
17:51
Reposted fromFlau Flau viadancingwithaghost dancingwithaghost
shitsuri
17:50
shitsuri
17:50
5480 7a33 400
Reposted fromtowo85 towo85 viadancingwithaghost dancingwithaghost
shitsuri
17:49
shitsuri
17:48
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
shitsuri
17:48
- Co robisz?
- Tęsknię. Leżę na podłodze. A powinienem na tobie.
— no, chyba tak..
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viaPicki91 Picki91
shitsuri
17:48
5974 baf9 400
Reposted frompsychedelix psychedelix viatfu tfu
shitsuri
17:44
3642 3ac2 400
Reposted fromrubinek rubinek
17:43
4149 ceef

bunjywunjy:

catgifcentral:

Failed Prank

I like how that cat obviously avoided the tape on sheer autopilot and it’s wondering what the fuck just happened

Reposted fromEvzhreon Evzhreon viaPoranny Poranny
shitsuri
17:42
shitsuri
17:42
8242 3dff 400
Reposted fromoll oll viadancingwithaghost dancingwithaghost
shitsuri
17:40
Reposted fromgruetze gruetze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl