Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

shitsuri
09:06
0807 02dd 390
Reposted fromscorpix scorpix viaAyumi Ayumi
shitsuri
09:06
2391 f7a6 390
Reposted fromdailylife dailylife viaAyumi Ayumi
shitsuri
08:53
1738 4f67 390
Reposted fromnyaako nyaako viaAyumi Ayumi
shitsuri
08:53
Podaruj tym, których kochasz skrzydła, aby mogli latać, korzenie aby wracali i powody, aby zostali.
— Dalajlama
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAyumi Ayumi
shitsuri
08:50
8872 ffdd 390
Struck by Lightning
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viaazazel azazel
shitsuri
08:50
2365 1382 390
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaazazel azazel
08:50
0354 3058 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viaazazel azazel
shitsuri
08:50
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaazazel azazel
shitsuri
08:49
Czekała mnie walka. Starcie z tym, co leżało uśpione w mojej duszy.
— Remigiusz Mróz – Czarna Madonna
Reposted fromnyaako nyaako viaazazel azazel
08:49

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viaazazel azazel
shitsuri
08:49
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viaazazel azazel
shitsuri
08:49
1496 b9c1 390
Reposted fromAyumi Ayumi viaazazel azazel
08:48
I wiesz co najbardziej zabolało? To że dałem z siebie wszystko, a to wciąż za mało
— (via i-like-to-sufferr)
Reposted frommakswilczur makswilczur viaazazel azazel
shitsuri
08:48
8711 4342 390
Reposted fromtetsukun tetsukun viaazazel azazel
08:48
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
Reposted frommakswilczur makswilczur viaazazel azazel
shitsuri
08:48
5939 c053 390
Reposted frombanitka banitka viaazazel azazel
shitsuri
08:48
shitsuri
08:47
Reposted fromheima heima viaazazel azazel
08:47
8419 4d34 390
Reposted fromvesania vesania viaazazel azazel
shitsuri
08:47
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl