Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

shitsuri
08:47
Reposted fromheima heima viaazazel azazel
08:47
8419 4d34 500
Reposted fromvesania vesania viaazazel azazel
shitsuri
08:47

August 08 2017

12:01
5428 abf3

August 07 2017

20:01
5447 cd28
12:01
5457 bbbf 500
10:02
5472 9adb
10:00
Mówię : “Nie płacz, muszę iść dalej.”
Chociaż obydwoje wiemy, że nie ma dalej nic
— (via cytaty-niemadlanasgranic)
09:57
5489 4d45
09:40
09:38
5524 6439
09:38
09:36

jestem słaby
bo nieważne
jak mnie potraktujesz
ile razy skrzywdzisz

ja i tak
będę na ciebie
czekać

— (via skrzywdzona)
09:35
5549 1798
09:35
Nie nadaję się do tego by kochać ani by być kochaną.
— (via skrzywdzona)
09:31
5562 058c
09:30
5570 e02f
09:29
5579 6a44
09:26
5590 6fd5
09:23
Czasem wybucham, wiem o tym.
Czasem nie słucham, wiem o tym.
Nigdy nie ufam, wiem o tym.
Ale nic nie uspokaja mnie tak jak jej dotyk…

TMK aka Piekielny

(via bezciebienieistnieje)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl