Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

12:01
5457 bbbf 400
10:02
5472 9adb 400
10:00
Mówię : “Nie płacz, muszę iść dalej.”
Chociaż obydwoje wiemy, że nie ma dalej nic
— (via cytaty-niemadlanasgranic)
09:57
5489 4d45 400
09:40
09:38
5524 6439 400
09:38
09:36

jestem słaby
bo nieważne
jak mnie potraktujesz
ile razy skrzywdzisz

ja i tak
będę na ciebie
czekać

— (via skrzywdzona)
09:35
5549 1798 400
09:35
Nie nadaję się do tego by kochać ani by być kochaną.
— (via skrzywdzona)
09:31
0322 2e0a 400
09:31
5562 058c 400
09:30
0336 d72d
09:30
5570 e02f
09:29
0342 4e44 400
09:29
5579 6a44 400
09:26
0349 4579 400
09:26
5590 6fd5 400
09:23
Czasem wybucham, wiem o tym.
Czasem nie słucham, wiem o tym.
Nigdy nie ufam, wiem o tym.
Ale nic nie uspokaja mnie tak jak jej dotyk…

TMK aka Piekielny

(via bezciebienieistnieje)

09:23
Czasem wybucham, wiem o tym.
Czasem nie słucham, wiem o tym.
Nigdy nie ufam, wiem o tym.
Ale nic nie uspokaja mnie tak jak jej dotyk…

TMK aka Piekielny

(via bezciebienieistnieje)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl