Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

20:29
Czasem gdy czegoś bardzo chcemy, wieje w oczy wiatr.
— Zeus - “Gdy pada strzał” (via polski-rap-cytaty)
20:29
1418 64ee 400
shitsuri
18:15
Jestem jedną z tych osób które bardzo uprzykrzają życie wszystkim wokół.
Nie chcę.
Nie wiem czy potrafię.
— bpd
Reposted byCrossroademonBloodEvemillionlittlepieces
17:31
shitsuri
17:31
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
17:31
shitsuri
17:30
4810 60e3 400
Reposted fromShini Shini viaazazel azazel
shitsuri
17:30
Azylem rozczarowanych jest wyobraźnia. Póki nic nie jest pewne, paradoksalnie wiem, na czym stoję - natomiast gdy tylko coś zaczyna się materializować, wpadam w panikę; bo oto nagle muszę zmierzyć się z czymś, z czym nigdy nie miałam do czynienia, i w efekcie narasta we mnie niepokój i chęć ucieczki.
Reposted fromolakocie olakocie viaazazel azazel
shitsuri
17:30
JAK MAM Z TYM DALEJ ŻYĆ
Reposted fromrawwwr rawwwr viaazazel azazel
shitsuri
17:30

A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.

— Krystyna Siesicka - "Zapałka na zakręcie"
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viaazazel azazel
17:30
Każdy człowiek zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka. Miłość nie jest zajęciem na pół etatu
— Erich Segal
(via blogfeather)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaazazel azazel
17:29
4306 a0b9 400
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaazazel azazel
shitsuri
17:29
1974
17:29
1318 795d 400
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaazazel azazel
shitsuri
17:29
Oddałam Ci mój cały świat, a Ty mnie zostawiłeś. 
— Moja kochana babcia do zdjęcia zmarłego dziadka
shitsuri
17:29
5026 e4c0
Reposted fromjanka89 janka89 viaazazel azazel
shitsuri
17:28
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viaazazel azazel
shitsuri
17:28
5011 5d0c 400
Reposted fromrainy rainy viaazazel azazel
17:28
shitsuri
17:28
7371 f259 400
Reposted fromsiostrzyca siostrzyca viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl