Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

20:05
4095 29d8 400

szklanaryba:

Przepadam. Niknę spokojnie, z dystansem.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaazazel azazel
shitsuri
20:05
Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaazazel azazel
shitsuri
20:04
Czasem, żeby zdarzyło się coś wspaniałego, potrzebujemy jedynie 20 sekund szalonej odwagi.
— lub mniej...
Reposted fromcarre carre viaazazel azazel
shitsuri
20:04
3979 eb33 400
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaazazel azazel
shitsuri
20:04
1142 a215 400
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaazazel azazel
shitsuri
20:04
1268 0400 400
Reposted fromkotowate kotowate viaazazel azazel
shitsuri
20:04
4353 46e1 400
shitsuri
20:04
0588 4891
Reposted fromtapczan1 tapczan1 viaazazel azazel
shitsuri
20:04
3870 6839 400
kafka.
Reposted fromrol rol viaazazel azazel
shitsuri
20:03
8350 39ca 400
shitsuri
20:03
20:03
8791 a38a 400
Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris viaazazel azazel
shitsuri
20:03
2576 6c90 400
Reposted fromniewychowana niewychowana viaazazel azazel
shitsuri
20:03
4785 5962 400
Reposted fromnyaako nyaako viaazazel azazel
shitsuri
20:03
20:03
4081 2ce9 400
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaazazel azazel
shitsuri
20:03
-Przecież ona zawsze była uśmiechnięta.
-Dlatego tak pozytywnie wskoczyła pod pociąg.
Reposted fromcelmaifrumos celmaifrumos viaazazel azazel
20:03
9442 c3b6 400
Reposted fromkniepuder kniepuder viaazazel azazel
shitsuri
20:02
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viaazazel azazel
shitsuri
20:02
9134 f5a2 400
Reposted fromintrigante intrigante viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl