Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

shitsuri
14:07
9677 08a8 400
shitsuri
14:07
8258 d0b2 400
Reposted fromkatalama katalama vialaparisienne laparisienne
shitsuri
14:07
0555 0ea9 400
Reposted fromincentive incentive vialaparisienne laparisienne
shitsuri
14:04
7482 d55d 400
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaAinsworthCass AinsworthCass
shitsuri
14:04
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass
shitsuri
14:04
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
shitsuri
14:03
Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek - i świat jest taki ładny. A potem ktoś przychodzi i pyta : “Jak się dziś czujesz?” i zaraz okazuje się, że okropnie.
— Osiołek “Kubuś Puchatek”
shitsuri
14:03
14:02
9225 27f7 400
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasatyra satyra
shitsuri
13:22
poprawiłabym błędy jakby mi się chciało
Reposted fromwymaziane wymaziane
shitsuri
13:16
shitsuri
13:16
jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie żyć
— Artur Rojek - syreny
Reposted fromimyours imyours viaKokosem Kokosem
shitsuri
13:16
8944 9175 400
Reposted fromMrSatan MrSatan viaKokosem Kokosem
13:15
1514 55eb 400
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaKokosem Kokosem
shitsuri
13:14
1843 9974 400
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viaKokosem Kokosem
shitsuri
13:14
1555 027f 400
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaKokosem Kokosem
shitsuri
13:13
13:13
2961 1ae6 400
Reposted fromerrorterror errorterror viaKokosem Kokosem
shitsuri
13:12
The Great Nebula in Carina

In one of the brightest parts of Milky Way lies a nebula where some of the oddest things occur. NGC 3372, known as the Great Nebula in Carina, is home to massive stars and changing nebulas.
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaKokosem Kokosem
13:07
1079 cf7d 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl