Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

shitsuri
18:28
3398 5cb1 400
Reposted fromsoSad soSad viagruetze gruetze
shitsuri
18:28
8690 da4a 400
Reposted fromdaelmo daelmo viagruetze gruetze
18:25
4332 7817 400
Reposted frompheebs pheebs viagdziejestola gdziejestola
shitsuri
18:25
Ale pękaj, serce moje, bo usta milczeć muszą
— Hamlet
Reposted frommruugaa mruugaa viagdziejestola gdziejestola
shitsuri
18:25
Siedzę sam w tej wieży bez dna
— Myslovitz
shitsuri
18:24
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
18:24
I observe life
more than
I live it.
Jayme K
(via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viabadblood badblood
shitsuri
18:24
Niesamowite, jak pewne rzeczy dodają skrzydeł i łamią serce w tym samym czasie.
— Sophie McKenzie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
18:23
shitsuri
18:23
2344 1bd9 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagruetze gruetze
shitsuri
18:21

To mnie boli

i jest mi źle.
Reposted bymyceline myceline
shitsuri
18:20
Pomimo, że są z dwóch różnych światów. Wbrew szklanej kuli niezwiastującej im szczęścia. Nie zważając na czarnego kota jakoś żwawiej przebiegającego przez drogę. Na przekór wszelkim znakom na niebie i ziemi. Niezależnie od pory dnia i pogody za oknem był reżyserem rytmu jej serca.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viagdziejestola gdziejestola
shitsuri
18:20
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”, profesor teatralnie się oburzył: „To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa >>kochać<< stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka. >>Kochać, to chcieć być czyimś dobrem<<. Zapamiętajcie to: >>chcieć być czyimś dobrem<<!”.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viabadblood badblood
shitsuri
18:20
Czasami najtrudniejsze w życiu bez ukochanych było to, by pamiętać o oddechu.
— Brittainy C. Cherry: "Powietrze, którym oddycha"
Reposted frompensieve pensieve viabadblood badblood
18:20
18:20
0775 1ecc 400

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

Reposted fromsubtlefire subtlefire viabadblood badblood
shitsuri
18:17
Czasami najtrudniejsze w życiu bez ukochanych było to, by pamiętać o oddechu.
— Brittainy C. Cherry: "Powietrze, którym oddycha"
Reposted frompensieve pensieve viabadblood badblood
18:15
5511 69f6
Reposted fromidiod idiod viabadblood badblood
shitsuri
18:15
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viabadblood badblood
shitsuri
18:14
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl