Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

15:15
5296 d930 400
Reposted fromlevindis levindis viapkz451 pkz451
shitsuri
14:39
Reposted fromRynn Rynn viapkz451 pkz451
shitsuri
14:38
8870 bc64 400
Reposted fromtichga tichga viapkz451 pkz451
shitsuri
14:38

dark moon

a lot of times
beginnings
are not visible to eyes
like a new moon

my thoughts
are they with you
too often?
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba
shitsuri
14:38
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viapkz451 pkz451
shitsuri
14:36
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska
shitsuri
14:36
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viajustonebullet justonebullet
shitsuri
14:35
1207 5d91
shitsuri
14:31
Reposted fromgruetze gruetze
shitsuri
14:30
1969 ebb5 400
Reposted fromfungi fungi viajottos jottos
shitsuri
14:30
2121 bd38 400
Reposted fromczajnikq czajnikq vialaparisienne laparisienne
14:29
shitsuri
14:29
6024 6797 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialaparisienne laparisienne
shitsuri
14:29
8511 b42e 400
Reposted fromhare hare viamarkovitsh markovitsh
shitsuri
14:29
5396 098a 400
Reposted fromreycio reycio viamarkovitsh markovitsh
shitsuri
14:28
shitsuri
14:28

eggmacguffin:

Photos That look Like Renaissance Paintings

9981 92f9 520

four men, one smoking - Dimitri Staszewski

9980 7658 520

brawling ukrainian politicians - Valentyn Ogirenko  

9979 9896 520

man painting with cat in foreground  - Reddit user Ktai_Arterion

9978 e490

 ted cruz Jason Reed

9977 836e 520

man lying in busy street - Joel Goodman

9976 44af 520

laughing man framed by grimy window - Leo Berne

9975 563c 520

woman baking in sunlight - Bas Uterwijk

9974 c4fa 520

bickering traders on a red couch - Adam Grey

sorry I left the tumblr tracking in, I'm tired...(6/8)

Reposted frompaket paket viamarkovitsh markovitsh
shitsuri
14:27
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viamarkovitsh markovitsh
shitsuri
14:26
9380 9fca 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamarkovitsh markovitsh
shitsuri
14:26
7781 906c 400
Mandaryni - Simone de Beauvoir
(chyba)
Reposted fromikari ikari viamarkovitsh markovitsh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl