Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2018

shitsuri
17:29
5057 4cfa 400
Reposted fromtfu tfu viay-xcv-y y-xcv-y
shitsuri
17:28
Reposted fromletthisbemy letthisbemy viaPicki91 Picki91
shitsuri
17:28
shitsuri
17:27
Reposted fromFlau Flau viaBloodEve BloodEve
shitsuri
17:26
Hubert Solczyński
Reposted fromcorvax corvax viaBloodEve BloodEve
shitsuri
17:25
5829 81ec 400
Podatki.
Reposted fromdobry dobry viarichardm richardm
shitsuri
17:24
4175 d7fc 400
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viaBloodEve BloodEve
shitsuri
17:24
Już za późno. Zakochałam się i nigdy nie powrócę wstecz.  
Reposted fromBloodEve BloodEve
shitsuri
17:24
1109 ea93 400
Reposted from4777727772 4777727772 viaBloodEve BloodEve
shitsuri
17:23
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viaBloodEve BloodEve
shitsuri
17:23
6704 51a1 400
Reposted fromdiwxc diwxc viaBloodEve BloodEve
shitsuri
17:23
9739 3f79 400
Reposted fromretaliate retaliate viaBloodEve BloodEve
shitsuri
17:22
7577 866a 400
Moja dłoń nierozłącznie pasuje do Twojej
Reposted from4777727772 4777727772 viaBloodEve BloodEve
shitsuri
17:21
Wiesz, nieistotne są te przelotne spojrzenia przy barze, ani te uśmiechy na korytarzu.  Nie liczą się ładne dziewczyny,  nie liczą się seksowne dziewczyny, ani nawet te, które dobrze całowały. Bo kiedy przychodzi taki wieczór, że po kilku piwach bardzo mocno chcesz z kimś pogadać to nie masz wątpliwość do kogo chcesz zadzwonić. 
— 15.11.14 (00.00) only2you.soup.io
Reposted fromOnly2you Only2you
shitsuri
17:20
1253 63f7 400
Reposted fromtfu tfu viaBloodEve BloodEve
shitsuri
17:20
3319 3d99 400
Reposted fromparkaboy parkaboy viaBloodEve BloodEve
shitsuri
17:07
9643 4592 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaBloodEve BloodEve
shitsuri
17:06
2906 4827 400
"It happened in an instant. I don't remember where or when, but I recall that we were
talking and suddenly you meant more to me. I don't
know if you gave me one of your signature glares or if
you called me a goofball for the thousandth time, but
I know that one second passed and a hundred realizations hit me. The biggest one though, I love you."
Reposted fromPoranny Poranny viaBloodEve BloodEve
shitsuri
17:05
6190 b814 400
shitsuri
16:49
Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Razem być może zwariujemy, ale na pewno sobie poradzimy.
— Aleksandra Steć
Reposted fromlovvie lovvie viaBloodEve BloodEve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl