Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

shitsuri
21:58
Mózgu, co się dzieje? Czemu tak robisz? Co jest nie tak? Dlaczego nie działasz?
shitsuri
20:53
I ze smutną miną w samotności gapisz się w Messenger
— Solar/Białas - Nie dla Ciebie (ft. Wac Toja)
Reposted frompastelowe pastelowe viaazazel azazel
20:48
7077 6fa6 390
Reposted fromKaviah Kaviah viaazazel azazel
shitsuri
20:42
8154 ce18 390
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viaazazel azazel
shitsuri
18:25
shitsuri
17:46
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaparisienne laparisienne
shitsuri
17:39
1628 c308 390
Reposted fromkreatura kreatura vialaparisienne laparisienne
shitsuri
17:38
shitsuri
17:38
shitsuri
17:37
Wyrzuty sumienia stanowią ocean, w którym powoli tonę.
— Nicola Yoon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
shitsuri
17:37
0578 93ef 390
shitsuri
17:37
Kiedy człowiek wie, że kocha? Wieczorem czy rano? Kiedy jeszcze jest czas, czy kiedy jest już za późno?
— Grégoire Delacourt
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
shitsuri
17:23
8590 66f2 390
Reposted fromkaiee kaiee viaPoranny Poranny
shitsuri
17:17
Reposted fromliteon44 liteon44 viagruetze gruetze
shitsuri
17:03
8556 2a7d 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaPoranny Poranny
shitsuri
16:55
1779 ea86 390
Reposted fromlifeless lifeless
shitsuri
16:46
shitsuri
16:46
9007 6af8 390
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
shitsuri
16:46
Nie możesz w związku kalkulować "za" i "przeciw". Miłość to nie matematyka. Jest uczuciem, które łączy dwie dusze, patrzące w tym samym kierunku. To oaza szczęścia i spokoju, w której dwie połowy często całkiem innego owocu, tworzą jedną drużynę, stojącą naprzeciw wszystkiemu - ramię w ramię.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
shitsuri
16:40
8963 4084 390
Which direction?
Reposted bysmutnazupaselfharm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl