Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

shitsuri
14:59
shitsuri
14:59
8089 8f7f 390
Reposted fromMiziou Miziou viaschwarzerwolf schwarzerwolf
shitsuri
14:57
7275 5b12 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabrzask brzask
shitsuri
14:57
Reposted fromtereska tereska viabrzask brzask
shitsuri
14:56
5799 90c6 390
Drowning In The Universe bt Sivan Karim
Reposted fromNajada Najada viabrzask brzask
shitsuri
14:56
0409 11b8 390
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabrzask brzask
shitsuri
14:56
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viabrzask brzask
shitsuri
14:55
shitsuri
14:54
6290 70be 390
Reposted fromkwiatkozerca kwiatkozerca viabrzask brzask
shitsuri
14:54
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabrzask brzask
shitsuri
14:54
6777 d617 390
Reposted fromNekoii Nekoii viabrzask brzask
shitsuri
14:53
BOLIBLOG
shitsuri
14:53
14:53
3803 602e 390

hplyrikz:

I can relate to this

Reposted fromfreakish freakish viabrzask brzask
14:52
3123 9912 390
Reposted fromidiod idiod viabrzask brzask
14:52
6317 b786 390
Reposted frommidnightfox midnightfox viabrzask brzask
shitsuri
14:52
- Masz ładne usta - mówi. - Nie mogę oderwać od nich wzroku.
- Powinieneś ich spróbować są całkiem smaczne.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrzask brzask
shitsuri
14:52
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabrzask brzask
shitsuri
14:51
Było już późno, a późna pora od zawsze sprzyjała pochopnym decyzjom. Nocne godziny przynosiły upragnioną ciszę, jakąś czystość myśli i klarowność wniosków, które z porannym brzaskiem niekoniecznie już wydawały się rozsądne. Jednak tak już było. Przecież to w nocnych rozmowach wyjawiamy tajemnice, których nie zdradzilibyśmy za dnia. To w nocy rozprawiamy o problemach, które o poranku mają zbyt osobiste oblicze, by chcieć je przed kimkolwiek odkryć.
— Nina Reichter, Ostatnia spowiedź t. III
Reposted frommefir mefir viabrzask brzask
shitsuri
14:50
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl