Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

shitsuri
21:57
6801 7838
Piesy <3

October 04 2017

shitsuri
11:31
5730 cfb0 390
Reposted fromsweetbitter sweetbitter viadivi divi
shitsuri
11:31
Nie ma czegoś takiego jak związek idealny. Nawet jeśli jesteście ze sobą odkąd pamięcią sięgasz zawsze będą pojawiały się problemy, różnice zdań, małe kłótnie i spory. Żeby wszystko jednak przetrwało najważniejsza jest szczerość. Nie da się cały czas zamiatać wszystkiego pod dywan i liczyć, że problemy same znikną.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
shitsuri
11:29
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromoutcat outcat viadivi divi
shitsuri
11:29
Jeśli kogoś kochasz, jego świat staje się ważniejszy niż twój własny.
— Laurelin Paige
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
11:29
6360 35a9 390
Reposted fromczarnybez czarnybez viadivi divi
shitsuri
11:29
1938 96e8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadivi divi
shitsuri
11:29
Ty zszyj mnie, a ja ciebie.
— Koniec Świata; Cynamon
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadivi divi
shitsuri
11:25
8775 020f 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadivi divi
11:23
shitsuri
11:23
shitsuri
11:23
9651 1c98 390
Reposted fromMiziou Miziou viadivi divi
shitsuri
11:22
7540 d5e2
Is he gone?
Reposted fromvolldost volldost viadivi divi
11:21
0605 40b3 390

indiejanes:

Camberwell Old Cemetery by Joe Pepper

Reposted fromSkydelan Skydelan viadivi divi
shitsuri
11:20
6552 e5a4 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadivi divi
shitsuri
11:20
2148 9955 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viadivi divi
shitsuri
11:20
4724 8dde 390
Reposted fromhagis hagis viadivi divi
shitsuri
11:20
3686 645e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viadivi divi
11:19
0707 5345 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viadivi divi
shitsuri
11:19
1563 67f2 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl