Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2019

shitsuri
00:50
5579 20f9 400
shitsuri
00:18

Nie ma takiego zła, które potrafi zniszczyć prawdziwą miłość. I takiej nienawiści, która potrafi zniszczyć prawdziwe dobro. 

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabanshe banshe
shitsuri
00:18
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viabanshe banshe
shitsuri
00:18
1152 2e38 400
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viabanshe banshe
shitsuri
00:18
Wiem jednak, że są rzeczy, które ranią człowieka na zawsze, od środka. Nie można tego wyleczyć, nie ma ucieczki. Jedyne, co można zrobić, to zakopać wspomnienia tak głęboko, żeby nie udało im się wydostać na powierzchnię, Znaleźć jakiś sposób na udawania, że życie zaczęło się na nowo.
— Rebecca Fleet – "Zamiana"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabanshe banshe
shitsuri
00:17
0105 c3fe 400
Reposted frompunisher punisher viabanshe banshe
shitsuri
00:17
1447 5ee5 400
Reposted frompunisher punisher viabanshe banshe
shitsuri
00:16
2007 0247 400
Reposted fromnebthat nebthat viabanshe banshe
shitsuri
00:16
6900 dcb6 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabanshe banshe
shitsuri
00:15
1676 8037 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabanshe banshe
shitsuri
00:15
8617 c6c9 400
Reposted frompunisher punisher viabanshe banshe
shitsuri
00:14
9709 d747 400
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viabanshe banshe
shitsuri
00:13
Z bardzo wczesnego dzieciństwa, że nawet nie mam pewności czy pamiętam, czy tylko myślę że kiedyś tak musiało być xD
shitsuri
00:11
7405 7a5d 400
Reposted fromgrobson grobson viabanshe banshe
shitsuri
00:11
Reposted fromFlau Flau viabanshe banshe
shitsuri
00:10
shitsuri
00:09
3608 5716 400
Reposted fromGIFer GIFer viairmelin irmelin
shitsuri
00:08
5279 bdfb 400
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viairmelin irmelin
shitsuri
00:08
5263 9670 400
Reposted fromyikes yikes viairmelin irmelin
shitsuri
00:08
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl