Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

shitsuri
13:51
shitsuri
13:51
2142 8a53 500
1x.com
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
shitsuri
13:51
0709 0c22
Reposted fromsavatage savatage viaEmilieBronte EmilieBronte
shitsuri
13:51
shitsuri
13:50
shitsuri
13:49
shitsuri
13:49
shitsuri
13:49
9726 2649 500
Reposted fromsommteck sommteck viaMezame Mezame
shitsuri
13:49
0446 4d0a 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaMezame Mezame
shitsuri
13:48
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaMezame Mezame
shitsuri
13:44
Bo to jest takie fajne uczucie takie jak tak kubek robi plum plum <3
— Dagon

December 03 2017

shitsuri
21:06
Reposted fromfupduck fupduck viajottos jottos
shitsuri
21:06
Reposted fromgruetze gruetze vialifeless lifeless
21:06

Victorian Garden

Reposted fromszszsz szszsz viagdziejestola gdziejestola
shitsuri
21:02
Reposted fromgruetze gruetze vialifeless lifeless
20:34
3490 f0a9 500

blvckhermione:

pixelpiano:

Shit…wait…..wow…..tbh, this just turned my world view upside-down…..

That’s…..hmm🤔🤔

Reposted fromenchavez enchavez viamaou666 maou666
shitsuri
20:33
7550 ecb7 500
song
Reposted fromsponzy sponzy viamaou666 maou666
shitsuri
20:33
Myślisz, że będziesz kimś, a potem staje się oczywiste, że nikim. Nie masz takiego talentu, jak sobie wyobrażasz, nie masz planu B, nic dobrze nie umiesz i wcale nie masz wykształcenia. Teraz czeka cię z pięćdziesiąt lat nicości. Ciężka sprawa. Gorsze niż rak mózgu, bo będzie zabijać znacznie dłużej.
— Nick Hornby – Długa droga w dół
Reposted fromEmisja Emisja viamaou666 maou666
shitsuri
20:31
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaLilium Lilium
20:31
1157 efd1
Reposted fromAngusJames AngusJames viaLilium Lilium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl