Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

shitsuri
21:36
7162 6897 400
Reposted fromfungi fungi
shitsuri
21:35
7015 68e9 400
Reposted from777727772 777727772 viaPoranny Poranny
shitsuri
21:35
7204 e91f 400
Reposted fromEtnigos Etnigos
20:37
shitsuri
20:37
shitsuri
20:34
7081 135b 400
Reposted fromdeszcz deszcz viasmutekipapierosy smutekipapierosy
20:34
20:34
20:34
shitsuri
20:33
-Zrobiło się jakoś pusto wokół mnie.
-Chyba wiem dlaczego..
Już nikt nie potrzebuje od Ciebie pomocy, wszyscy już są szczęśliwi.
— ...
20:27
3092 89e8 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaazazel azazel
20:27
2651 018c 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaazazel azazel
shitsuri
20:27
6918 395d 400
Reposted frombanitka banitka viaazazel azazel
shitsuri
20:27
9438 d7ec 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaazazel azazel
shitsuri
20:27
"Wolę być prawdziwym dla siebie, nawet jeśli grozi to narażeniem się na kpinę innych ludzi, niż być dla siebie fałszywym i narazić się na własną odrazę." 
— FREDERICK DOUGLASS
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaazazel azazel
shitsuri
20:27
1814 0405 400
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viaazazel azazel
shitsuri
20:27
3230 3dc8 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaazazel azazel
shitsuri
20:27
Miłość nie leci z kranu jak woda, nie możesz jej odkręcać i zakręcać, kiedy tylko zechcesz.
— Stephen King
Reposted fromaffection affection viaazazel azazel
shitsuri
20:27
Reposted fromFlau Flau viaazazel azazel
shitsuri
20:26
Słabo sobie radzę z niesprawiedliwością życia.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl