Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

shitsuri
15:18
shitsuri
15:18

Kuba Wojewódzki: Ale wie pan, że będzie się musiał rozejść z Zuzą?
Paweł Domagała: Jest coś, o czym nie wiem?

KW: Nie, ale zna pan jakieś małżeństwo aktorów, które wytrzymało z sobą do śmierci?
PD: Myślę, że nasze takie będzie. A i wśród aktorów to się zdarza: Meryl Streep ma jednego męża od 37 lat i czwórkę dzieci. I jak za dwadzieścia lat na rozmowę z panem przyjadę motorem, a obok będzie czekała moja dwudziestoletnia dziewczyna, to proszę, żeby mnie z tego publicznie rozliczyć. Mówię głośno: gdybym kiedyś, w przyszłości, pieprzył jakieś bzdury, to można mnie za to spokojnie linczować, hejt dozwolony.

KW: Dlaczego składa pan takie deklaracje?
PD: Bo dla mnie wierność jest najważniejszym atrybutem męskości i naprawdę tego chciałbym się trzymać. Bo co mnie określa bardziej jako mężczyznę niż wierność przysiędze, jaką się złożyło?

www.oczamimezczyzny.pl
Reposted fromwstydem wstydem viaazazel azazel
shitsuri
15:17


Keiichi Tahara
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaazazel azazel
shitsuri
15:17
Szukanie własnej ścieżki, własnych rozwiązań, tworzenie nowych rzeczy, pójście pod prąd przeciętnym konwencjom - to są wszystko rzeczy wartościowe
— Wojtek Kukuczka o życiowych wyborach ojca.
Reposted fromcorvax corvax viaazazel azazel
shitsuri
15:17
2395 41de 390
Reposted fromfor-witches for-witches viaazazel azazel
shitsuri
15:17
Reposted fromFlau Flau viaazazel azazel
shitsuri
15:17
6285 81ef 390
Reposted fromtrickster trickster viaazazel azazel
shitsuri
15:17
1473 e257 390
Reposted fromh00t h00t viaazazel azazel
shitsuri
15:16
Reposted fromFlau Flau viaazazel azazel
shitsuri
15:16
7927 088f 390
Reposted fromoiv13 oiv13 viaazazel azazel
shitsuri
15:16
-Ciągle się uczę.
-Czego na przykład?
-Jak to czego. Kontaktów międzyludzkich. Ciągle się uczę, że ludzie to skurwysyny.
— Ela
Reposted fromwstydem wstydem viaazazel azazel
shitsuri
15:16
2728 65a0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaazazel azazel
shitsuri
15:16
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viaazazel azazel
shitsuri
15:16
6922 c4d1 390
Reposted from0 0 viaazazel azazel
shitsuri
15:15
5597 e2db 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaazazel azazel
shitsuri
15:15
shitsuri
01:32
Znaleźć właściwą równowagę między samotnością a tłumem - to jest sztuka".
— Ch. Bukowski
shitsuri
01:32
7333 3470 390
Reposted fromoll oll vianot-good-enough not-good-enough
shitsuri
01:22
8622 8860
Zepsuła się.

August 17 2017

shitsuri
19:00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl